TID_3d-scanner_05
TID_3d-scanner_03
TID_3d-scanner_01
TID_3d-scanner_02

סורק תלת מימד

זוכה בתואר מוצר השנה 2012 של Nasa Photonics Tech Briefs

מערכת כלי מדידה בזמן אמת של עצמים המבוססת על טכנולוגיה אופטית ומשמשת בעיקר את תחום ההנדסה וייצור הרכב.

המוצר עוצב בשיתוף פעולה עם פדואה דיזיין