TID_table_01
TID_table_04
TID_table_03
TID_table_02
TID_table_05

Table in motion

שולחן עבודה דינאמי.

שולחן שעוצב עבור סטודיו לעיצוב אופנה תוך שימת לב לדרכם הייחודית של העובדים בו.

במצב בו עמדת העבודה משנה מקום במהלך היום, השולחן מאפשר למעצב האופנה לנוע עם שולחן העבודה שלו לאזור מכונות התפירה ומשם לאזור דיגום הבובות וחזרה, הטיה קלה של השולחן מאפשרת תנועה ביתר קלות.

*מתאים למרוצי משרד